Barmedewerkers

Binnen de vereniging is een expertteam barmedewerkers die er voor zorgen dat de bar gedurende trainingen en/of wedstrijden bemenst zijn.
Mocht je echt niet kunnen, dan moet je onderling ruilen en de wijziging even doorgeven aan degene die het rooster maakt!

Over de bardienst

De barmedewerkers openen ‘s ochtends altijd de kantine (zowel aan de Overhorsterweg als De Voorde). De sleutels hiervoor worden opgehaald bij de gebruikelijke sleuteladressen. In de ochtenden is er tijdens het veldseizoen veldwacht. Samen met de barmedewerkers ontvangen zij de scheidsrechters. De barroosters voor het veld zijn afwijkend van het zaalseizoen. Daarom wordt er 2 keer per seizoen een rooster verstuurd.

Voor de barmedewerkers zijn diverse handleidingen beschikbaar. Deze staan in een map achter de bar, maar kunnen desgewenst ook opgevraagd worden bij: kantine@ckvspirit.nl

De beschikbare handleidingen zijn:

  • Aandachtspunten bardiensten veldseizoen
  • Afsluiten kantine veldseizoen
  • Draaiboek bardienst veld trainingsavond
  • Draaiboek bardienst veld wedstrijden
  • De Voorde draaiboek donderdag
  • De Voorde draaiboek wedstrijden