Actueel

Scheidsrechtersfluit

Update vanuit de IKF

Alle clubs en scheidsrechters hebben een mail gekregen over de toepassing van twee spelregels.
Op deze regels moet door zowel de bondscheidsrechters als de leden die zo nu en dan een wedstrijd fluiten gelet worden.

Het gaat hierbij om extra uitleg van de regel omdat deze niet consequent worden toepast.

Spelregel 2.3b “voordeelregel”

De scheidsrechter bestraft de overtredingen. Wanneer bestraffing in het nadeel is van de nietovertredende ploeg kan de scheidsrechter besluiten een overtreding niet te bestraffen (“voordeelregel”).

De ‘voordeelregel’ wordt toegepast wanneer de niet-overtredende ploeg zich in dezelfde situatie bevindt als wanneer de overtreding niet zou hebben plaatsgevonden.
Het is duidelijk dat er geen sprake van voordeel is, wanneer een overtreding zou leiden tot het toekennen van een vrije worp of strafworp. Hetzelfde geldt voor zware overtredingen of herhaaldelijke die het aanvalsspel onbehoorlijk verhinderen, of scoringskans verloren gaat.

De stand of fase van de wedstrijd heeft geen invloed op het toepassen van spelregel 2.3b.

Spelregel 3.6g “het spel op te houden”

Voorbeelden van spel ophouden zijn:
1) treuzelen bij het overplaatsen van de bal;
2) de bal van de aanval naar de verdediging terugplaatsen, tenzij dit gebeurt om een aanval beter op te zetten;
3) ver doorvoeren van samenspel, dat onvoldoende gericht is op het op brengen van de bal naar het aanvalsvak;
4) ver doorvoeren van samenspel, dat onvoldoende gericht is op het scheppen van schotkansen;
5) het bewust negeren van duidelijke schotkansen; 6) het klemmen van de bal tussen de bovenbenen.

De Playing Rules Committee (PRC) benadrukt dat het ophouden van het spel zowel kan gebeuren – en daadwerkelijke gebeurt – in de beginfase als in de slotfasen van de wedstrijd.
De scheidsrechters moeten er voor zorgen dat de ploegen het spel niet ophouden bij het opbrengen van de bal van verdediging naar aanval, en dat elke overtreding van dit type wordt bestraft – of het nu gebeurt in de begin-, midden- of eindfase van de wedstrijd.