Actueel

De Voorde – update januari 2020

Inmiddels hebben we een tekening van de nieuwe kantine, ontworpen door FIER architecten en is de constructeur aan het rekenen. Sander Schattenberg en Henk van Beek werken aan het ontwerp van de binnenkant.

In januari gaan we verder praten met de Gemeente over de verdere inrichting van de Sporthal en de taakverdeling van het onderhoud. We zullen zelf uiteraard het nodige moeten doen en we gaan daarvoor uiteraard een beroep doen op onze leden en ouders van onze leden. Iedereen zal zijn/haar steentje moeten kunnen bijdragen.

Belangrijke stappen in januari zijn onder meer:

  • Overeenstemming bereiken met de Gemeente over de definitieve voorwaarden en tarieven. Het proces loopt en de nodige plooien zijn de afgelopen maanden gladgestreken.
  • Vaststellen met de gemeente hoe de huur wordt geregeld. De BTW-wetgeving is gewijzigd wat een extra uitdaging is voor de gemeente: wij gaan geen cent extra betalen!
  • Finale vaststelling van de inrichting van de velden (zie hieronder).
  • In gesprek gaan met aannemers om te bereiken dat we een partner hebben die in oktober/november 2020 aan de slag kan.
  • Vaststellen van de financiering: hoeveel is er nodig en hoe gaan we dat bij elkaar krijgen. Gelukkig is er een zeer gezonde startpositie, mede door de verkoop van de kantine aan de Overhorsterweg aan de Gemeente.
  • Informeren van de Leden tijdens de ledenvergadering.

De inrichting van de nieuwe velden staat ook op papier en ook hierover gaan we vanaf januari met de gemeente en de door hen ingehuurde externe adviseur verder in overleg.

De intentie is dat er in november 2020 wordt gestart met de aanleg, waarbij veel materieel van de Overhortserweg wordt hergebruikt.

Uiteraard leren we van de eerste keer dat we het deden en zullen er verbeteringen zichtbaar zijn.