Actueel

Vanuit het bestuur – bericht 1

Beste leden,

De afgelopen periode is er op veel fronten hard gewerkt aan de activiteiten binnen Spirit. In de komende periode willen we als bestuur jullie en ons allemaal informeren via een korte update. 1 x per 2 weken of soms 1 x per week.

Belangrijk aandachtspunt in het bestuur is het vervullen van de vacature penningmeester. In de komende weken hopen we deze vervuld te krijgen, zodat ook de begroting voor 2020 opgesteld kan worden en deze begin 2020 aan jullie allen kan worden voorgelegd.

Het Bestuur