Actueel

Contributie inning in deze tijd

Recent zijn de contributies voor de 2e helft van het korfbalseizoen 2019-2020 afgeschreven.

Dit kan de nodige vragen en gedachten oproepen. Er wordt niet getraind, geen wedstrijden gespeeld etc. dus ook geen of beperkte kosten.

Vooralsnog is het zo dat alle kosten die gerelateerd zijn aan het trainen, spelen van wedstrijden etc., dus de kosten voor huur van zalen en velden, de kosten die wij jaarlijks afdragen aan de KNKV gewoon door gaan.

Om dit te kunnen doen zijn we van ieders bijdrage afhankelijk om het geheel voor nu en de toekomst draaiende te houden.

Mocht dit niet vanuit u eigen situatie mogelijk zijn, door bijvoorbeeld verlies van werk, dan biedt de gemeente Barneveld daar altijd goede mogelijkheden voor, zie https://www.barneveld.nl/ondersteuning-werk-en-inkomen

Mocht u er helemaal niet uitkomen neem dan contact op met Fenna of Gerrieta van het bestuur dan zoeken we met elkaar naar een passende oplossing!