Actueel

Teamindeling veld najaar 2018 jeugd

Beste ouders, verzorgers, jeugdleden en trainers,

De JTC is al maanden van te voren bezig met het tot stand doen komen van de nieuwe teamindeling (klik op de link). Wij bekijken wedstrijden en onderhouden het gehele seizoen contacten met de trainers.

De trainers leveren een evaluatieformulier in met de beoordelingen per jeugdlid in zijn of haar team. Dit is de basis van onze indelingen.

Als we starten met het maken van de indeling moeten we rekening houden met het volgende:

 • Leeftijd:

Ter bepaling van de leeftijd van een jeugdspeler voor het seizoen 2018-2019 geldt de peildatum 1 januari 2019;

 • Het evaluatieformulier:

Deze wordt op twee momenten gedurende het seizoen ingevuld door trainers, waarbij niet alleen naar de korfbalvaardigheden wordt gekeken, maar ook naar inzet en aanwezigheid;

 • Aan de hand van het evaluatieformulier wordt een selectie en een indeling gemaakt tussen het prestatie-/wedstrijdkorfbal en recreatief-/breedtekorfbal;
 • Als laatste komt, o.a. bij twijfelgevallen, het inzicht van de JTC-leden.

Deze punten bij elkaar genomen komen we uiteindelijk tot een teamindeling.

Met deze indeling starten wij het seizoen, deze is echter niet bepalend is voor het gehele seizoen.

Er zijn diverse redenen om de indeling gaandeweg het seizoen te wijzigen:

 • Nieuwe leden of leden die vertrekken;
 • Trainers van selectieteams (B1, C1, D1, E1) en opleidingsteams (B2, C2, D2) die niet tevreden zijn gaandeweg het seizoen, kunnen bij de JTC het verzoek tot wijzigingen indienen.
 • Blessures:

Bij langdurige blessures worden (indien mogelijk) jeugdleden uit de selectie- en opleidings-teams naar een lager niveau geplaatst om daar te kunnen herstellen en toe te kunnen werken naar een terugkeer op hun niveau. Dit betekent dat een ander jeugdlid de geblesseerde vervangt in het team en dat er per situatie bepaald wordt of dit tijdelijk of vast is.

Dit besluit ligt bij de JTC en zal in overleg met de trainers gaan.

Te allen tijde ligt de verantwoordelijkheid van de teamindeling bij de JTC en zullen hier ook de knopen worden doorgehakt.

Wij willen uw kind tijdens de training en tijdens de (uit)wedstrijden zo goed en veilig mogelijk begeleiden. We vinden het daarom belangrijk om te weten of uw kind medicijnen gebruikt, allergisch is of andere medische zorg nodig heeft. Ook als uw kind andere aandacht nodig heeft (ADHD, autisme enz.) willen we daar graag van op de hoogte zijn. U kunt dit bij voorkeur melden bij de JTC. Hier zal vertrouwelijk mee worden omgegaan. Eventueel kunt u contact op nemen met een van de vertrouwenspersonen.

Voor vragen kunt u terecht bij de onderstaande JTC-leden:

 • Henry Beitler Voorzitter
 • Egbert Brink B-Jeugd
 • Wilma Mijnarends C-Jeugd
 • Sandra van de Kuilen D-Jeugd
 • Marianne van de Kuilen E-Jeugd
 • Arthur Lakerveld F-Jeugd
 • Inge Druijff Wedstrijdsecretariaat

U kunt de JTC-leden bereiken via jtc@ckvspirit.nl

De Jeugd Technische Commissie wenst iedereen een prettig, leerzaam en sportief seizoen 2018-2019 toe.